Gail
Wharekauri

[[size xx-large]]Ko Pipitarawai te maunga
Ko Mangatukarewa te awa
Ko Tokomaru te waka
Ko Ngati Mutunga o Wharekauri te iwi
[[/

Gail%27s%20Whariki.bmp
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License